كاكان بهشت ایران

"این تارنما می کوشد تا دانش جهانی را در باره منطقه زیبای کاکان،افزایش دهد"

اماکن دیدنی فارس -شیراز

 
 

با توجه به اینکه منطقه کاکان در همسایگی استان فارس(شهرستان سپیدان ) و در کنار بهشتی دیگر به نام آبشار مارگون واقع است و بنا به تقاضای دوستان خواننده وبلاگ اماکن دیدنی استان فارس را مختصرا شرح می دهیم:

 در افسانه ها آمده است كه شيراز فرزند تهمورس (از پادشاهان سلسله پيشداديان) شهر شيراز را تأسيس كرد و نام خود را بدان بخشيد. به روايتي ديگر، نام اين ديار، "شهرراز" بوده كه به اختصار شهر از و شيراز خوانده شده است.

در حالي كه بر اساس تحقيقات "تدسكو" شيراز به معناي مركز انگور خوب است، "ابن حوقل"، جغرافي دان مسلمان قرن چهارم هجري، علت نامگذاري شيراز شباهت اين سرزمين به اندرون شير مي داند، چرا كه به قول او عموما" خواربار نواحي ديگر بدانجا حمل مي شد و از آنجا چيزي به جايي نمي بردند. و بالاخره بنا به نوشته كتاب "صورالاقاليم"، از جهت وجود دام هاي بسيار در دشت شيراز، آنجا را "شيرساز" ناميده اند.

باري، بيش از هر چيز نام زيبا و سحرانگيز شيراز كه واژه اي فارسي است، بهترين گواه بر اين باور است كه برخلاف پندار پاره اي از جغرافي دانان مسلمان، تأسيس اين شهر به قرن ها قبل از ورود اسلام به ايران باز مي گردد، شيراز، هم اكنون نيز در محل تقاطع مهمترين راه هاي ارتباطي شمال به جنوب و شرق به غرب كشور است و اين موقعيت در ادوار قبل از اسلام شاخص تر بوده، چرا كه در عهد هخامنشيان، شيراز بر سر راه شوش (پايتخت هخامنشي) به تخت جمشيد و پاسارگاد بوده و در عهد ساسانيان راه ارتباطي شهرهاي بسيار مهمي چون بيشابور و گور با استخر، از جلگه شيراز مي گذشت. در نتيجه مسلم است كه چنين محل حاصلخيز و خوش آب و هوايي كه در تقاطع مسيرهاي مهمي كه برشمرده شد، قرار داشته، هرگز خالي از آبادي و سكنه نبوده است. وجود آثار قديمي مانند قصر ابونصر در حوالي شيراز كه قدمت آن به دوره اشكانيان مي رسد و نقوش برجسته برم دلك، (در چندكيلومتري شرق قصر ابونصر) كه از آثار دوره ساساني است و قلعه بزرگ بندر (فهندر، پهندر، قهندز، كهندژ) در سمت شرق تنگ سعدي و چند نقش برجسته در دهكده گويم در چهار فرسنگي شمال غرب شيراز و همچنين پيدا شدن سكه هايي در ضمن حفاري هاي قصر ابونصر، كه بر آنها با خط پهلوي نام شيراز نقش بسته است، جملگي بر وجود شهر يا بلوكي به نام شيراز، در همين محل در دوران قبل از اسلام دلالت دارد.

علاوه بر آنچه گفته شد، كاوش هاي باستان شناسي در تخت جمشيد، به سرپرستي كامرون در سال 1314 ه.ش، به پيدايش خشت نبشته هايي انجاميد كه بر روي چند فقره از آنها نام شيراز مشخص بود. بدين ترتيب مي توان احتمال داد، اين وادي كه در عهد رونق تخت جمشيد، آبادي كوچكي بيش نبوده است، بعد از انهدام پايتخت هخامنشيان، سمندروار از دل خاكستر آن ديار برپا خاسته است.

آخرين كلام اين كه در اشعاري از شاهنامه فردوسي، استاد حماسه سراي طوسي، به مناسبت هايي از شيراز ياد شده، مثلاً راجع به شيراز در عهد كيانيان آمده است:

دوهفته در اين نيز بخشيد مرد

سوم هفته آهنگ شيراز كرد

هيونان فرستاد چندي ز ري

سوي پارس، نزديك كاوس كي
 

و در مورد شيراز، در روزگار اشكانيان، چنين مطالبي ذكر شده است:

چو بنشست بهرام زاشكانيان

ببخشيد گنجي به ارزانيان

... ورا بود شيراز تا اصفهان

كه داننده اي خواندش مرزمهان
 

و بالاخره اينكه در عهد پيروز و قباد ساساني، سپهبد ايران، "سوفراي" از اهالي شهر شيراز بود

... بدان كار شايسته شه "سوفراي"

يكي پايه ور بود و پاكيزه راي

جهان ديده از شهر شيراز بود

سپهبد دل و گردن افراز بود

استخري در كتاب مسالك و ممالك كه در نيمه اول قرن چهارم هجري تأليف شده است، راجع به آثار و بقاياي فرهنگي قبل از اسلام، در شيراز مي گويد:

شيراز قلعه اي به نام شاه موبد دارد. وي همچنين از دو آتشكده به نام هاي كارستان و هرمز در آن سرزمين ياد مي كند.

باري در مجموع گفتار استخري كه شيراز سيزده ناحيه (طسوج) دارد كه در هر كدام از آنها قراء و كشتزارهايي موجود است كه متصل به هم قرار گرفته اند. و نيز نظر ابن بلخي كه در روزگار ملوك فرس، شيراز ناحيتي بود و حصاري چند بر زمين، مي تواند روشنگر قدمت شيراز، به عنوان يك سرزمين مسكون آباد (و نه يك شهر بزرگ) باشد... .

پاسارگاد

پاسارگاد در 70 کیلومتری جاده شیراز به اصفهان در دشت مرغاب قرار دارد .پاسارگاد نخستین پایتخت امپراتوری هخامنشی بود .این شهر توسط کوروش کبیر ساخته شد و تا اواخر حکومت هخامنشیان تاج گذاری پادشاهان این سلسله در این شهر انجام می شد.از مهمترین آثا رپاسارگاد مقبره کوروش ، کاخ ها و زندان سلیمان است این اثر ازبناهای ثبت شده در فهرست میراث جهانی به شمار می آید.

 

تخت جمشید

تخت جمشید پایتخت اولین امپراتوری جهانی یعنی هخامنشیان در ایران است .کار ساخت پارسه در زمان داریوش بزرگ ( 520 ق.م) آغاز شد و به وسیله دیگر شاهان هخامنشی کامل شد .
از مهمترین قسمت ها ی تخت جمشید دروازه ملل ، کاخ آپادانا ، کاخ صد ستون ، کاخ تچر ، کاخ هدیش و خزانه است .تخت جمشید با تمام زیبایی هایش در سال 321 ق.م توسط اسکندر مقدونی به آتش کشیده شد و اموال آن به تاراج رفت .این اثر بی نظیر امروزه د رفهرست آثار جهانی قرار دارد .

 

نقش پیروزی

اين نقش برجسته يادبود نبرد و پيروزي اردشير بنيان گذار سلسله ساساني(سده 2م) بر آخرين پادشاه اشكاني (اردوان 5) است كه بر فراز صخره‌اي در سمت راست رودخانه فيروزآباد حجاري شده است. اين اثر اولين نقش برجسته ساساني و بزرگترين نقش برجسته ايران است.

 

نقش برجسته بهرام(سراب بهرام)

اين اثر در 9كيلومتري نورآباد فارس قرار دارد. در اين نقش، بهرام دوم(سده 5 ميلادي) در وسط و بزرگان ساساني در اطراف او ايستاده اند. اين نقش برجسته 85/3 متر طول و 8/2 متر ارتفاع دارد.

 

بقعه شيخ يوسف سروستاني

اين بقعه در مركز شهر سروستان واقع شده و مشتمل بر دو چهارطاقي و ستون هاي سنگي است. اين بنا دو بقعه دارد كه متعلق به مقبره شيخ يوسف سروستاني به تاريخ 680ه.ق/1262م و محمدبن حسن علي البيضاوي به تاريخ 710ه.ق/1292م است.

 

قلعه دختر

در فاصله 6كيلومتري شهر كنوني فيروزآباد، آثار قلعه‌اي بزرگ از سنگ و ساروج است كه بر فراز كوهي ساخته شده و داراي تزئينات گچ بري در داخل بنا مي باشد.

ساختمان بناي اين قلعه مربوط به اردشير اول بنيانگذار سلسله ساساني(سده 3م) مي باشد.

 

كاخ سروستان

كاخ سروستان در 9كيلومتري جنوب شرقي شهر سروستان واقع شده است. اين بنا مربوط به دوره حكومت ساسانيان(سده 4م.) است. بنا شامل يك ايوان مركزي و دو ايوان كوچكتر، تالار اصلي و ... است. برخي آنرا يك كاخ شكار مي دانند.

 

كاخ فيروزآباد(كاخ اردشير)

اين بناي باستاني در شمال غربي فيروزآباد واقع شده است. مصالح اين كاخ ساروج و سنگ لاشه مي باشد كه با روكشي از گچ پوشيده شده است.

بناي اين كاخ مربوط به اردشير اول بنيانگذار سلسله ساساني (سده 3م) است.

به علت قرار گرفتن اين كاخ در كنار چشمه «قمپ آتشكده» آن را آتشكده فیروزآباد نيز مي نامند.

 

نقش رستم

مجموعه نقش رستم در 5/2كيلومتري تخت جمشيد واقع شده و شامل آرامگاه‌هاي پادشاهي هخامنشي(خشايارشا، داريوش اول، داريوش دوم و اردشيراول)(سده 5ق.م) و نقش برجسته هاي دوره ساساني (سده6م) است. بناي مذهبي كعبه زرتشت كه احتمالاً آتشكده دوره هخامنشي مي باشد نیز در این محوطه وجود دارد.

 

عمارت نصيرالملك

مجموعه بناهاي «نصيرالملك»‌ شامل مسجد، منزل، حمام، آب انبار و ... در شهر شيراز واقع شده است. اين بنا مربوط به «حاجي ميرزا حسن علي خان نصيرالملك» حاكم فارس در زمان قاجار(سده 13ه.ق/ سده 19م‌) است.

گچ‌كاري و آيينه‌كاري عمده ترين تزئينات بنا را تشكيل مي دهند.

 

ارگ کریمخانی

بناي ارگ در سال 1180ه.ق /1760م توسط كريمخان زند ساخته شده است. بلندي ديوار آجري اين ارگ، 12 متر و بلنداي چهار برج آجري آن 15 متر است كه با نقش هاي ساده و زيبا تزئين شده است.

 فضاي داخلي اتاقهاي ارگ با نقوش اسليمي، ترنج، گل و مرغ با رنگ هاي مختلف و آب طلا نقاشي شده است. اين بنا در شهر شيراز قرار دارد.

 

آتشكده پاسارگاد

در فاصله 1500 متری از كاخ اختصاصی كوروش , در قسمت شرقی دشت مرغاب دو تخته سنگ بزرگ سفید در مجاورت تپه كوتاه خاكی به فاسله 9 كیلومتر از یكدیگر قرار گرفته اند .این دو تخته سنگ را آتشگاه یا قربانگاه پاسارگاد می دانند.

 

 

آرامگاه شاه شجاع
شاه شجاع یکی از بزرگترین و شجاع ترین پادشاهان آل مظفر بوده است که در قرن هفتم  چشم از جهان فرومی بندد  و چون بعد از وی اختلاف بین جانشینان بوجود میاید وی را در محلی ساده و بدون هیچ تشریفاتی دفن می کنند ودر زمان زندیه فردی به نام میرزا محمد خان کرمانی که از نوادگان شاه شجاع بود با اجازه کریم خان زند در سال 1191 هجری قمری سنگ بزرگی بر قبر وی نهاد و باغچه ای در اطراف آن احداث کرد و این سنگ تاکنون باقی مانده است.آرامگاه دارای 4 ستون مورب است که گنبدی در بالای آن قرار دارد . سطح بیرونی گنبد به وسیله  کاشی های تک رنگ نیلوفری تزئین شده است و در سطح داخلی گنبد با کاشی های هفت رنگ تصاویر گل و بوته ایجاد کرده و در چهار قسمت داخل گنبد مطالب و اشعابه خط نستعلیق نوشته اند . آرامگاه دارای محوطه ای کوچک با تعدادی درخت نارنج می باشد .
 
 
باغ نارنجستان قوام
نارنجستان قوام متعلق به خاندان قوام الملک بوده است . عمارت نارنجستان بعنوان دیوانخانه و محل مراجعات رعیت ها و دیگر مردم و همچنین محل تشکیل جلسه های عمومی و نشست های بزرگان و اشراف در زمان قاجاریه مورد استفاده قرار می گرفته است. این بنا دو متر از کف حیاط بلند تر است و آجر بعنوان مصالح اصلی بکار برده شده است.سقف بنا با نقاشیهای زیبا با رنگهای گرم و طرحهای متنوع پوشیده شده است .ابراهیم خان قوام الملک در سال 1345 خورشیدی این بنای با ارزش و زیبا را به دانشگاه شیراز اهدا کرد و امروزه به موزه نارنجستان که وابسته به دانشکده هنر معماری است تبدیل شده و برای بازدید عموم آزاد می باشد. 
 
 باغ جهان نما
باغ جهان نما در شرق خیابان قرآن قرار دارد . دیوار آجری و محکم آن مربوط به دوره زندیه است با وجود کج شدن همچنان پا برجا ایستاده است . این باغ باصفا از باغهای قدیمی شیراز است که در زمان زندیه عمارتی دو طبقه به سبک کلاه فرنگی در آن ساخته شده است .در وسط باغ حوضهای سنگی زیبائی بچشم می خورد که در گذشته از آب رکن آباد پر می شده است . این باغ قابل بازدید برای عموم می باشد .
 
باغ دلگشا
كه نزدیك آرامگاه سعدی قرار دارد، در دوره تیمور از باغ های مهم و تفریحی شیراز بود. قدمت این باغ به دوره ساسانی نسبت داده شده و ساختمان موجود در آن ، متعلق به دوره قاجاریه است. این باغ در اردیبهشت – فصل چیدن بهار نارنج – بسته است.
 
باغ عفیف آباد
با وسعتی حدود 127000 متر مربع از زیباترین باغ های تاریخی شیراز است. این باغ در دوره صفویه از باغ های مهم و گردشگاه پادشاهان بود. در میان این باغ كه "گلشن" نیز نامیده می شود، عمارتی دو طبقه، آب نماها و زیرزمین وجود دارد.
 
باغ ارم
كه بنا و سردر آن از دوره قاجاریه به جای مانده، زیباترین باغ شیراز است. گل های زینتی و گونه های متنوع گیاهی موجود در این باغ ، آن را به باغ گیاه شناسی دانشگاه شیراز بدل ساخته است. باغ تخت در شمال شهر شیراز و در دامنه كوه بابا كوهی قرار دارد. در این باغ عمارتی به همت "اتابك قراچه داغ " در سال 480هـ . ق بنا شد. در زمان آقا محمدخان قاجار نیز بنای جدیدی در این باغ ساخته شد. در این باغ تاریخی، اكنون پادگان نظامی مستقر است. سایر باغ های شیراز در غرب شهر در منطقه قصر دشت قرار دارد و حدود 50 كیلومتر از سطح شهر را در برگرفته است. رودخانه اعظم ، نهرمعالی آباد و قنات های متعدد، این باغ ها را مشروب می كند.  
 
چاه مرتاض علی
بالای كوه هفت تن در سلسله جبال" چهل مقام"، در شمال شهر شیراز و در شرق گنبد عضد ( گهواره دید)، چاهی به ژرفای سه متر با دو آب انبار و ساختمانی شامل چند اتاق وجود دارد كه محل ریاضت و عبادت صوفیه و عرفا بود.
 
قصر ابونصر (تخت ابونصر)
در 6 كیلومتری شرق شیراز بر بالای یك تپه بقایای بناها و یك حصار سنگی دیوارهای آجری ساختمانهای خشتی وآستانه های سنگی فرو افتاده دیده می شود.

عمارت باغ ایلخانی
باغ ایلخانی از بناهای محمد قلی خان , ایلخان قشقایی است كه در محله میدان شاه واقع شده است. این باغ یكی از فضاهای سبز دوره قاجاریه است كه ساختمان كهنسال وعمارت قدیمی و دیدنی دارد . در محوطه این باغ یك عمارت كلاه فرنگی وجود دارد.
عمارت باغ نشاط
این بنا در ضلع شمالی پل عباسی و در میان فضایی سبز و گسترده قرار گرفته و مقر حكومت لار پس از دوران صفویه بوده است . مساحت قصر این باغ 35×135 متر است . این بنا كه از ساختمانهای زیبا و بسیار دیدنی عصر صفویه است و هم اكنون از نظر حفظ و نگهداری در وضعی نامطلوب قرار دارد.
 
 عمارت كلاه فرنگی باغ نظر
این باغ با انبوه درختان سر به فلك كشیده سرو و نارنج در سال های پیش از سلطنت كریمخان زند احداث شده است. كریمخان عمارت كلاه فرنگی, ارگ, دبوانخانه و بعضی از ساختمانهای دیگر را در آن محوطه بنا كرد. در دوره قاجار نیز حسین علی میرزای فرمانفرما عمارتی در نزدیكی عمارت خورشید احداث كرد. در وسط باغ نظر كه به باغ موزه نیز مشهور است عمارت هشت ضلعی بسیار زیبایی ساخته شده كه به كلاه فرنگی مشهور است .
 
قبر مادر نادر شاه
در ضلع شرقی قلعه اژدها پیكر و بر یك سطح مرتفع مشرف به شهر ,بقایایی از قلعه ای تاریخی به جا مانده كه به قبر مادر نادر شاه مشهور است. دیوارهای خارجی ساختمان مربع شكل و به ابعاد 5/4×5/4 متر است .ارتفاع این ساختمان 9 متر می باشد  
 
مدرسه خان 
بنای تاریخی مدرسه خان در شهر شیراز قرار گرفته است . این بنای تاریخی مدرسه ای وسیع و دلباز است كه در دوران سلطنت شاه عباس كبیر به وسیله الله وردیخان والی فارس و فرزند او امامقلی خان ساخته شده است
 
مدرسه آقاباباخان
این بنا از بناهای دوره قاجاریه است كه در محله درب شاهزاده در جنب بازار وكیل و مسجد جامع قرار دارد و شالوده آن از كریمخان زند است . آغاز بنای مدرسه توسط مرحوم حاجی محمد حسین خان صدر اعظم اصفهانی صورت گرفته و مرحوم آقا باباخان حسین در حدود سال 1240 بنای مدرسه را تمام كرده است .

عمارت دیوانخانه
در نزدیكی ارگ كریمخانی‌, عمارتی وجود دارد كه در گذشته عمارت دیوانخانه كریمخان زند بود و هم اكنون تنها عمارت سابق آن در قسمت شمالی باقی مانده است. این عمارت شامل یك تالار وسیع با سقفی بلند است كه در گذشته دو ستون مرمر در جلو آن قرار داشت, اما آغا محمد خان قاجار آن دو ستون را به تهدان برد و به جای آنها دو ستون چوبی نصب كرد.

باغ چهل تن
در مساحتی كوتاه از شمال حافظیه , محوطه ای مشجر وبا صفا وجود دارد كه دارای چهل سنگ مزار هم اندازه است .قدمت این باغ به عهد كریم خان زند می رسد و گورهای داخل محوطه باغ نیز به نیمه دوه قرن 13 هجری مربوط اسـت.
باغ هفت تن
كمی بالاتر از باغ چهل تن, محوطه پر درخت دیگری به نام هفت تن با ایوان و بنای زیبایی وجود دارد. آرامگاه شاه شجاع شهریار آل مظفر , ممدوح و خواجه حافظ و متوفی به سال 776 هجری در این باغ قرار دارد.
 
باغ تخت
این باغ درشمال شهر شیراز در دامنه كوه بابا كوهی قرار گرفته است. اساس اولیه بنا در سال 480 هجری به همت اتابك قراچه گذارده شد و به نام تخت قراچه موسوم است. در زمان آقا محمد خان قاجار (1260هجری) محوطه و بنای جدیدی احداث كردند كه به تخت قاجار معروف است. در حال حاضر این باغ قسمتی از یك پادگان نظامی است.
قلعه اژدها پیكر
این قلعه روی یك سطح مرتفع در غرب شهر شیراز قرار گرفته است و طول و عرض آن به تر تیب 700 متر و 170 متر است .قلعه از سه بخش دیوار سنگی , حاطی , قلعه بالایی و میانی تشكیل شده است و قدمت آن با توجه به یافته های موجود به دوره پیش از اسلام میرسد. قلعه تا یك قرن پیش مسكونی بوده است و در زمان سلطنت رضا شاه بمباران شد.
 
قلعه ككها
در 6 كیلومتری شرق دشت رزم جاوید ,‌دره ای به نام تنگ سام وجود دارد كه قلعه ككا یكی از آثار باستانی مهم آن است. این قلعه در 8 كیلومتری شمال روستای كوهستانی كلگه شیراز و در حصار تنگه های عنا و سه جك قرار دارد .قلعه یاد شده را از اقلاع اسماعیلیه می دانند و قدمت آن به قرن ششم هجری می رسد.

حمام باغ نشاط
درضلع شمالی باغ نشاط , حمام قصر كه احتمالا“ همزمان با آن بنا شده است قرار دارد.نقاشی های دیوارهای آن با ظرافتی خاص ترسیم شده اند و اینك نیازمند باز سازی و مرمت می باشند .

آتشكده صمیكان
این آتشگاه در 140 كیلومتری جنوب شیراز و در مسیر جاده ای متعلق به عهد ساسانیان قرار داشته و متعلق به همان دوره است

آبشار مارگون

آبشار مارگون در سپيدان فارس قرار دارد و حاصل آب رودخانه كمهر و حوزه آبخيز آن است كه ازميان صخره ها سرريز مي شود.

هم آميزي درختان جنگلي با ناحيه كوهستاني و رودخانه اي، زيبايي چشم اندازهاي طبيعي آبشار مارگون را بيشتر كرده است.

درياچه پريشان

اين درياچه بزرگترين درياچه آب شيرين ايران است كه يكي از بهترين زيستگاه هاي پرندگان مهاجر در ‌فصل زمستان مي‌باشد. منابع آبي درياچه عمدتاً باران و چشمه هاي اطراف است

چشمه جوشك

این چشمه در محدوده شمال غربی شیراز، در كنار روستای " قصرقمشه" قرار دارد. این چشمه بزرگ، سرچشمه رودخانه اعظم است كه باغ های تمام روستاهای مسیر خود مانند قصر قمشه ، منصورآباد و قصر دشت و ... را آبیاری می كند. مظهر چشمه جوشك و كناره های رودخانه ، گردشگاه مفرحی است.

منطقه بَمو

منطقه بمو در برابر كوه بمو، در 19 كیلومتری شیراز و درست مقابل تنگه الله اكبر، در جاده  شیراز- آباده واقع است. منطقه بمو دارای گونه های نادر جانوران به ویژه آهو و گونه های مختلف گیاهی است. این منطقه حفاظت شده چشم انداز زیبایی دارد. در این پارك چشمه بیدی، چشمه صادقی، چشمه فیلی، چشمه گردو و چشمه چنار با آب صاف و گوارا در دره های زیبا جریان دارند. دو قنات ركن آباد و آب زنگی در همین  منطقه قرار دارند.

روستای قلات

در جاده شیراز- سپیدان، روستای ییلاقی قلات با خانه ها، باغ ها و چشمه های زیبا در دامنه كوه واقع است.

پیربناب

پیربناب كه در زبان محاوره " پیربنو" نامیده می شود، چشمه بسیار بزرگی در 15 كیلومتری جنوب شیراز است. در اطراف این چشمه محیط با صفایی با درختان چنار وجود دارد كه دشت برابر خود را سیراب می كند. آرامگاه مخروبه ای نیز در كنار چشمه وجود دارد كه معروف به " شیخ اقطع " است

آبشار كوهمره سرخی

در جاده شیراز- كازرون، به فاصله 50 كیلومتر، جاده كوهمره سرخی جدا می شود. با گذر از چند روستا، منطقه ای پدیدار می شود كه دارای آبشارهای كوچك متعدد و جنگل طبیعی كم درختی است.

دریاچه مهارلو

اطراف دریاچه مهارلو نقاط بسیار زیبا و دیدنی پدید آمده كه مردم بسیاری را به خود جلب می كند. آب معدنی دریاچه در روستای مهارلو، برای بیماری های پوستی مفید است

برم دلك
تالاب زیبایی در 4 كیلومتری روستای برم دلك است

دریاچه دشت ارژن

دریاچه ای است با آب شیرین و با فضای سبز. روستای دشت ارژن و چشمه سلمان در56 كیلومتری جاده شیراز- كازرون قرار دارد. این دریاچه زیستگاه پرندگان مهاجر است.

تفرجگاه میان كتل

در فاصله 20 كیلومتری دریاچه دشت ارژن، با چشم اندازی زیبا، محل نگه داری گونه های نایاب گوزن زرد است.

 

اطراف رودخانه قره آغاج

به ویژه اطراف بند بهمن نزدیك شهر كوار در 45 كیلومتری شیراز ، منطقه ای زیبا و خرم است. چشمه خارگان نیز با جنگل بلوط زیبا در مجاورت این رودخانه واقع است

ركن آباد
در 12 كیلومتری شمال شیراز، سرچشمه این آب قرار دارد كه در سال 338هـ. ق توسط ركن الدوله دیلمی احداث شد. آب ركن آباد ضمن آبیاری روستای اكبرآباد ، از دروازه قرآن وارد شیراز می شد و محلات متعدد از جمله هفت تنان ، چهل تنان و حافظیه را مشروب می كرد.
 
سبزپوشان
در فاصله چهار كیلومتری پیربناب ، كوه سبزپوشان قرار دارد. غاری زیبا در این كوه وجود دارد كه بقعه متبركه یكی از امامزادگان را در دل خود جای داده است.
 

پارك قلعه بندر

بر فراز كوه قلعه بندر در محله سعدی ، پارك جنگلی به مساحت 10 هكتار وجود دارد كه از آنجا منظره زیبای شیراز دیده می شود.

از سوغات شیراز می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
 
ريسندگي ، فلزکاري ، خاتم کاري ، قالي ، حصير ، منبت کاري ، کنده کاري ، ظروف سفالي ، نمد ، خراطي ، چرم ، سنگ تراشي ، شيشه گري ، خرما ، انجير ، آبليمو ، مسقطي ،  گليم ، گبه ، انواع ترش جات ، عرقيات ، سفيد آب،  کيسه حمام،حنا ،انجير،زعفران ، انار و خرما
 
 
نام درجه گروه تعداد اتاق تعداد تخت تلفن نمابر آدرس
مجتمع جهانگردی 2 T 39 80 7301023، 13 - 7322411 7307503 شيراز، ابتدای بولوار نصر
هتل آپادانا 3 T 48 91 2331160، 2301336، 2259322 2301337 شيراز، خيابان اهلی
هتل آپارتمان جام جم 3 T 84 168 2304003، 2309072، 2302846 2309072 شيراز، خيابان رودکی، کوچه ايزدی
هتل آپارتمان خانه سبز 1 T 21 42 2 - 2274021 2274023 شيراز، خيابان حدادی
هتل آپارتمان سرير 1 A 8 20 6278322 6278326 شيراز، ابتدای قدوسی غربی
هتل آپارتمان شمس 1 C 220 230 2243155، 2243166 2229179 شيراز، درواز اصفهان ابتدای خيابان حافظ جنوبی
هتل آپارتمان هديش 3 B 50 110 2351988، 2302949، 2353630 2352165 شيراز، خيابان رودکی
هتل آريوبرزن 3 T 51 94 2247182 2228959 شيراز، خيابان رودکی
هتل آناهيتا 2 C 21 38 8 - 2248826 2222587 شيراز، ميدان ولی عصر
هتل ارگ 2 T 41 82 2228989، 2222889 2221931 شيراز، خيابان تختی
هتل ارم 2 T 96 190 2337201، 2335292 2337201 شيراز، خيابان زند، رو به روی خيابان انوری
هتل اطلس 2 T 47 89 4 - 2288231، 09177001834 2288235 شيراز، ميدان قائم
هتل پارس 4 T 158 316 2306713، 2336380 2333132 شيراز، خيابان زند
هتل پارسه 3 T 72 140 2226600 2223003 شيراز، خيابان 22 بهمن
هتل پارسيان 3 T 61 120 2330000، 2331000 2337512 شيراز، خيابان رودکی
هتل پارک 4 C 126 241 31 - 2221426، 3 - 2241281 2221429 شيراز، خيابان زند
هتل پرسپوليس 4 T 105 214 94 - 2271280 2280941 شيراز، حدفاصل ميدان قائم و چهارراه حافظيه
هتل تالار 2 T 54 100 50 - 2245544، 09171181449 2245543. شيراز، خيابان فردوسی، سه راه پل حر
هتل چمران 3 A 22 44 6289494 6291112 شيراز، بولوار چمران
هتل حافظ 2 B 34 67 2240701، 2240731 2221651 شيراز، خيابان فردوسی
هتل داريوش 2 B 19 38 2243210، 2225374 6272187 شيراز، خيابان توحيد
هتل رودکی 2 T 33 68 2229594، 2226909، 3 - 2244361 2224521 شيراز، خيابان رودکی
هتل ساسان 1 T 34 58 2331586، 2337830 2302049 شيراز، خيابان انوری
هتل سينا 1 B 20 37 2225665 2227255 شيراز، خيابان پيروزی
هتل شايان 2 C 30 64 3 - 2246382 2228822 شيراز، خيابان لطفعلی خان زند
هتل صدرا 2 A 34 68 2224740 2226064 شيراز، خيابان رودکی
هتل فارس 1 T 27 54 2226659 2245236 شيراز، خيابان پيروزی
هتل مهدی 2 C 62 115 2333779، 2 - 2333770 2333771 شيراز، خيابان اهلی
هتل هما 5 A 232 464 13 - 2288000 2288021 شيراز، خيابان مشکين فام
هتل کوثر 2 T 52 100 2335724 2331117 شيراز، خيابان زند

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم تیر 1388ساعت 12:26  توسط  طاهری   | 

مسيرهاي گردشگري عمومي كشور

kohkiluyeh_map                                             

استان كهگيلويه و بوير احمد

 

رديف

مبدأ سفر

مقصد سفر

مسير سفر

فهرست جاذبه ها

1

ياسوج

دنا

ياسوج - دنا

تنگ گنجه اي- آبشار تون- درياچه كوه گل- چشمه ميشي- دشتك- قلل دنا- گردنه بيژن- آبشار بن رود

2

ياسوج

گچساران

ياسوج - گچساران

آبشتار تنگ تامرادي- گردنه مورگاه- گالونگ- گردنه شلالدون- باغ فردوس- پل مريم

3

ياسوج

دهدشت

ياسوج - دهدشت

چشمه بلقيس- آبشار ياسوج- سدكوثر- قلعه چرام- شهر تاريخي دهدشت

4

گچساران

دهدشت

گچساران - دهدشت

روستاي مارين- آتشكده خيرآباد- سدمارو

5

ياسوج

لوداب

ياسوج - لودآب

رود بشار- پل باستاني پاتاوه- آبشار بهرام بيگي- شهر باستاني زي زي(لوداب)- چهل چشمه مارگون- درياچه هاي زيلايي- شهنيز- دره سرد

6

ياسوج

كاكان

ياسوج - كاكان

تنگ مهريان- پيست اسكي- آبشار مارگون- باغات ومنطقه كاكان- چشمه نمك- آب نهر-تل خالي-تنگه قلندري-مورپريسه-چشمه صفربيگي-چشمه سلام-تنگ خرم ناز

7

ياسوج

سپيدان

ياسوج - سپيدان

تنگ سرخ- باغات گنج گان-

8

ياسوج

سي سخت

ياسوج - سي سخت

47 قلعه بيش از 4000 متر مربع- گونه هاي گياهي و جانوري كوه دنا- تونل هاي برفي- غار يخي

 

استان كردستان

 

رديف

مبدأ سفر

مقصد سفر

مسير سفر

فهرست جاذبه ها

1

سنندج

مريوان

سنندج- روستاي نگل- سروآباد- مريوان

جاذبه هاي طبيعي- اماكن تاريخي سنندج- درياچه آب شيرين زريوار- بازارچه مرزي باشماق مريوان

2

سنندج

سقز

سنندج- ديوان دره- سقز

غار باستاني كرفتو- قلعه زيويه- روستاي گردشگري پالنگان با پيشينه تاريخي

3

سنندج

اورامان تخت

سنندج- مريوان- دزلي- دره كي-اورامان تخت

جاذبه هاي طبيعي شامل بافت سنتي و روستاي آبشسار بل و … و روستاي هجيج


 

استان كرمان

 

رديف

مبدأ سفر

مقصد سفر

مسير سفر

فهرست جاذبه ها

1

كرمان

بم

كرمان- ماهان- راين- بم

مجموعه بازار- گنبد جبليه- مساجد امام و جامع- موزه دفاع مقدس- يخدان مويدي- باغ موزه هرندي- قبه سبز- موزه صنعتي- كتابخانه ملي- تخت درگاه قلي بيگ- قلعه اردشير- قلعه دختر- آستانه شاه نعمت الله- باغ شاهزاده- ارگ و آبشار راين- ارگ بم- منطقه ارگ جديد

2

كرمان

شهداد

كرمان- سيرچ- شهداد

مجموعه بازار- گنبد جبليه- مساجد امام و جامع- موزه دفاع مقدس- يخدان مويدي- باغ هرندي- قبه سبز- موزه صنعتي- كتابخانه ملي- تخت درگاه قلي بيگ- قلعه اردشير- قلعه دختر- آبگرم جوشان- كلوتهاي شهداد- قلعه شفيع آباد- آب انبار شهداد

3

انار

سيرجان

انار- دهج- شهر بابك- سيرجان

كاروانسراي انار- غار ايوب- روستاي ميمند- عمارت موسي خاني- باغ سنگي- بادگيرهاي چپوقي

4

كرمان

خبر

كرمان- بافت- خبر

مجموعه بازار- گنبد جبليه- مساجد امام و جامع- موزه دفاع مقدس- يخدان مويدي- باغ موزه هرندي- قبه سبز- موزه صنعتي- كتابخانه ملي- تخت درگاه قلي بيگ- قلعه اردشير- قلعه دختر- غار جفريز- طبيعت و پارك ملي خبر- غار طرنگ

5

جيرفت

گشوران

جيرفت- كهنوج- منوجان- قلعه گنج- گشوران

شهر دقيانوس- تپه باستاني كنار صندل- موزه- قلعه كهنوج- قلعه منوجان- تپه هاي باستاني- قلعه گنج

 

استان كرمان

 

رديف

مبدأ سفر

مقصد سفر

مسير سفر

فهرست جاذبه ها

6

انار

كرمان

انار- رفسنجان- كرمان

مجموعه بازار- گنبد جبليه- مساجد امام و جامع- موزه دفاع مقدس- يخدان مويدي- باغ موزه هرندي- قبه سبز- موزه صنعتي- كتابخانه ملي- كاروانسراي انار- عمارت حاج آقا علي- خانه باقري

7

كرمان

راور

كرمان- زرند- كوهبان- راور

مجموعه بازار- گنبد جبليه- مساجد امام و جامع- موزه دفاع مقدس- يخدان مويدي- باغ موزه هرندي- قبه سبز- موزه صنعتي- كتابخانه ملي- تخت درگاه قلي بيگ- قلعه اردشير- قلعه دختر- موزه مردم شناسي زرند- آسياب آبي- قدمگاه خضر- آرامگاه بي بي عصمت- يخدان راور- يخدان راور- خانه فخري- مجموعه وكيلي طرز- سروهاي تاريخي طرز

8

كرمان

دلفارد

كرمان- ماهان- راين- دلفارد

مجموعه بازار- گنبد جبليه- مساجد امام و جامع- موزه دفاع مقدس- يخدان مويدي- باغ موزه هرندي- قبه سبز- موزه صنعتي- كتابخانه ملي- تخت درگاه قلي بيگ- قلعه اردشير- قلعه دختر- آستانه شاه نعمت الله ولي- باغ شاهزاده- عمارت شتر گلو- آبشار راين- ارگ راين- آبشار و طبيعت دلفارد

 

استان كرمانشاه

 

رديف

مبدأ سفر

مقصد سفر

مسير سفر

فهرست جاذبه ها

1

كرمانشاه

پاوه

كرمانشاه - پاوه

طاق بستان- سراب نيلوفر- بازارچه جوانرود- غار قوري قلعه- چشم انداز روستاي شمشير-پارك پياسه پاوه- چشمه بل- روستاي هجيج

2

كرمانشاه

قصرشيرين

كرمانشاه - قصرشيرين

طاق بستان- نمايشگاه يادمان دفاع مقدس(تنگه مرصاد)- كاروانسراي ماهيدشت- تپه چغاگاوانه- طاق گرا و زيج منيژه- رودخانه اروند- نخلستان قصر شيرين- كاخ خسرو چهارقاپي(آتشكده)- آبشار ريجاب- بايادگار- ابودجانه- مسجد عبدالله بن عمر- طاق گرا- دكان داوود- صنايع دستي كرند

3

كرمانشاه

كنگاور

كرمانشاه – صحنه - كنگاور

طاق بستان- معبد آناهيتاي كنگاور- دربند صحنه- اتاق شيرين و فرهاد -كتيبه بيستون- نقوش پارتي هيستقرات و گودرز- مجسمه هركول- سنگ بلاش- كاخ ساساني- فرهاد تراش- كاروانسراي صفوي- پل خسرو


 

استان گلستان

 

رديف

مبدأ سفر

مقصد سفر

مسير سفر

فهرست جاذبه ها

1

گرگان

پارك ملي گلستان

گرگان- علي آباد- آزادشهر- مينودشت- گاليكش- پارك ملي گلستان

تورنگ تپه-امام زاده قرن آباد- پارك جنگلي قرق- آبشار كبود وال- پارك جنگلي دلند- جنگل راميان- آبشار و غار شير آباد- قلعه مارال- دشت قلعه- پارك ملي گلستان- آبشار لوه- دهكده هاي ييلاقي چه جا- الستان - سياه مرزكوه

2

گرگان

بي بي شيروان

گرگان- آق قلا- اينچه برون- كلاله- گنبد كاووس- بي بي شيروان

پل آق قلا- ديوار دفاعي گرگان- گل فشانهاي اينچه ويارخ يازف- تالاب اينچه- تالابهاي آلاكل، آجي كل و آلماكل- بازارچه مرزي- مقبره مختومقلي فراغي- مدرسه كريم ايشان- برج گنبد قابوس- سد وشمگير- آبادان تپه

3

گرگان

توسكستان

گرگان- كردكوي- رادكان- جهان نما– شاهكوه- توسكستان

امامزاده روشن آباد- تپه تاريخي موزي آيش- جاده شاه عباسي- دهكده ييلاقي درازنو- ارتفاعات البرز- دهكده ييلاقي جهان نما- تنگه هاي لوليان و علي رضا- ديوار تميشه- آبشار و روستاي زيارت- منطقه شكار ممنوع جلچلي- قلعه شاه نشين- پارك جنگلي كردكوي- برج رادكان- تنگه شمشير بر- غار گنج خانه- شهر باستاني تميشه

4

گرگان

گميشان

گرگان- كردكوي- بندر گز- بندر تركمن- گميشان

تپه تاريخي چهل دين- اسكله تفريحي بندر گز- دوشنبه بازار- خليج گرگان- امامزاده ظاهر ابراهيم النگ- تالاب گميشان- اسكله تفريحي بندر تركمن- گل فشان نفتيجه- قدمگاه بهاء الدين نقش بندي- ميدان سواركاري بندر تركمن- جزيره آشوراده و شبه جزيره ميانكاله


 

استان گيلان

 

رديف

مبدأ سفر

مقصد سفر

مسير سفر

فهرست جاذبه ها

1

رشت

لنگرود

رشت- بندر كياشهر- لاهيجان- لنگرود

تالاب بوجان و صفرا بسته- اسكله و ساحل بندر كياشهر- ساحل عسگرآباد- تالاب بين المللي امير كلايه- موزه چاي ايران- بقعه چهار پادشاهان- مسجد اكبريه- حمام گلشن- بام سبز و تله كابين-  بقعه شيخ زاهد گيلاني- ساحل چمخاله و چاف- پل خشتي- ليلا كوه

2

رشت

چابكسر

رشت- آستانه- لاهيجان- لنگرود- رودسر- چابكسر

تله كابين (لاهيجان)- بافت قديمي و تالاب زربيجار(املش)- چشمه سفيد آب- گنبد 8 ضلعي پير محله- غارديارجان- چشمه سجيران- چشمه دمكش- ييلاق جواهر دشت- و ييلاق سرو لات(چابكسر)

3

رشت

آستارا

رشت- صومعه سرا- رضوانشهر- تالش-آستارا

پارك جنگلي دكتر درستكار- پارك جنگلي و ساحل گيسوم- قلعه ليسار(تالش)- ساحل صدف- مرداب استيل- آبشار لوندويل- بقعه امام زاده قاسم- بهشت كاكتوسان- بازارچه مرزي- آبگرم علي داشي و منطقه حيران(آستارا)

4

رشت

امامزاده ابراهيم

رشت- شفت- چوبر- امامزاده ابراهيم

بقعه آقا سيد شريف- پارك جنگلي چوبر- امامزاده اسحق- بقعه بابا ركاب- بقعه امامزاده ابراهيم (شفت)


 

استان گيلان

 

رديف

مبدأ سفر

مقصد سفر

مسير سفر

فهرست جاذبه ها

5

رشت

قلعه رودخان

رشت- شفت- نصير محله- قلعه رودخان

موزه- عمارت كلاه فرنگي- پارك محتشم- آرامگاه ميرزا كوچك خان- بقعه شيخ عبدالقادر گيلاني(شفت)- آبشار خركش- دژ تاريخي و مسير جنگلي قلعه رودخان

6

رشت

ماسوله

رشت- فومن- ماسوله

استخر عينك- پارك دانشجو- بقعه داناي علي(رشت)- شهرك تاريخي ماسوله- كاروانسراي قديمي- لارچشمه- غار فوشه- چشمه آب معدني زمزم(ماسوله)

7

رشت

تالش

رشت- بندر انزلي- رضوانشهر- تالش

كاخ ميان پشته- فانوس دريايي- برج ساعت- اسكله و موج شكن- تالاب بين المللي انزلي- بقاع متبركه بي بي حوريه- سفيد مسجد- آبشار ويسادار- پارك جنگلي دكتر درستكار- پارك جنگلي و ساحل گيسوم- ييلاقات آق اولر(مريان)

8

رشت

ديلمان

رشت- آستانه اشرفيه-

سياهكل- ديلمان

موزه- عمارت كلاه فرنگي- بارگاه سيد جلال الدين اشرف- آرامگاه دكتر معين- تي تي كاروانسرا- لونك- چشمه لاريخاني- اسپيلي- ديلمان- حمام قديمي ديلمان- بقعه شاه شهيدان- قله درفك


 

استان گيلان

 

رديف

مبدأ سفر

مقصد سفر

مسير سفر

فهرست جاذبه ها

9

رشت

بندر انزلي

رشت- خمام- حسن رود- بندرانزلي

موزه- كتابخانه ملي- آرامگاه ميرزا كوچك خان- عمارت كلاه فرنگي- خانه ابريشمي- ساحل جفرود و حسن بكنده- بازار منطقه آزاد و تجاري كاسپين(حسن رود)- موج شكن- فانوس دريايي- برج ساعت- بقاع متبركه بي بي حوريه- تالاب بين المللي (بندر انزلي)

10

رشت

داماش

رشت- سراوان- امام زاده هاشم- رستم آباد- رودبار- منجيل- لوشان- داماش

پارك جنگلي- موزه مساكن روستايي سراوان(اكو موزه)- كاروانسراي لات و بقعه امام زاده هاشم- سد تاريك- رودخانه سپيدرود- چشم انداز شهري(رستم آباد)- تپه مارليك- سد و درياچه منجيل- سرو هزار ساله- چشمه كلشتر- توربين بادي(منجيل)- پل خشتي لوشان- چشمه آب معدني و سوسن چلچراغ داماش- روستاي انبوه

11

رشت

ارتفاعات ماسال

رشت- صومعه سرا- ماسال

مناطق مشهد ميرزا- ييلاق شالما- طاسكوه- ريزه مندان- اسب ريسه- چلي- اولسلنگاه و شنبه راه(ماسال)


 

استان لرستان

رديف

مبدأ سفر

مقصد سفر

مسير سفر

فهرست جاذبه ها

1

خرم آباد

بروجرد

خرم آباد- بروجرد

قلعه فلك الافلاك، موزه مردم شناسي- گرداب سنگي- مناره آجري- مسجد جامع- امامزاده جعفر- بازار سرپوشيده- صنايع دستي ورشو سازي- روستا و سراب ونائي

2

خرم آباد

اليگودرز

خرم آباد- دورود- ازنا- اليگودرز

قلعه فلك الافلاك، موزه مردم شناسي- گرداب سنگي- مناره آجري- امامزاده قاسم- تونل برفي- دره تخت خان- كمندان- روستاي دربند- تيان- سراب رودك- آبشار آب سفيد

3

خرم آباد

نورآباد

خرم آباد- الشتر- نورآباد

قلعه فلك الافلاك، موزه مردم شناسي- گرداب سنگي- مناره آجري- پارك جنگلي مخملكوه- سراب كاكا رضا- سراب كهمان- سراب زز- زندگي عشايري

4

خرم آباد

كوهدشت

خرم آباد- كوهدشت

قلعه فلك الافلاك، موزه مردم شناسي- گرداب سنگي- مناره آجري- پل تاريخي كشكان- رودخانه كشكان- پارك جنگلي بلوران- امامزاده ابوالوفا- امامزاده محمد- سايت باستاني سرخ دم لكي

5

خرم آباد

پلدختر

خرم آباد- پلدختر(1)

قلعه فلك الافلاك، موزه مردم شناسي- گرداب سنگي- مناره آجري- پارك جنگلي شوراب- پل كلهر- پل پلدختر- رودخانه كشكان- تالابهاي نه گانه بين المللي پلدختر- پل گاوميشان

6

خرم آباد

پلدختر

خرم آباد- پلدختر(2)

قلعه فلك الافلاك، موزه مردم شناسي- گرداب سنگي- مناره آجري- گوشه شهنشاه- غار كوگان- كاروانسراي چشمك- قلعه نصير- پل زال

7

خرم آباد

سپيد دشت

خرم آباد- سپيد دشت(آبشار بيشه)

قلعه فلك الافلاك، موزه مردم شناسي- گرداب سنگي- مناره آجري- سنگ نوشته روستاي كمالوند- آبشار گريت- آبشار بيشه- منطقه سپيد دشت


 

استان مازندران

رديف

مبدأ سفر

مقصد سفر

مسير سفر

فهرست جاذبه ها

1

ساري

بهشهر

ساري- نكاء- بهشهر

سايت تاريخي گوهر تپه- مجموعه تاريخي عباس آباد

2

ساري

ورسك

ساري- قائم شهر- شيرگاه- زيرآب- پل سفيد- ورسك

پارك جنگلي چاي باغ- پارك جوارم- پل ورسك- سه خط طلا- درياچه شورمست

3

ساري

لاريجان

ساري- قائم شهر- بابل- آمل- لاريجان

پل تاريخي محمد حسن خان- گنجينه بابل- امامزاده ابراهيم آمل- امامزاده عبدا… آمل- آبگرم لاريجان- آب اسك و كوه دماوند

4

ساري

نمك آبرود

ساري- بابلسر- محمود آباد- نور- نوشهر- چالوس- نمك آبرود

ساحل بابلسر تا نوشهر- پارك جنگلي سيسنگان نوشهر- تله كابين-
 پارك جنگلي نور

5

نوشهر

رامسر

نوشهر- چالوس- كلارآباد- سلمان شهر- تنكابن- رامسر

جنگل دال خاني- محور جنت رودبار رامسر- جواهرده رامسر- كاخ موزه رامسر- آبگرم رامسر و سادات محله و منطقه 2000 و 30000 تنكابن

6

نوشهر

كلاردشت

مرزن آباد- كجور- كلاردشت

پارك جنگلي فين- موزه كندلوس- منطقه كجور- درياچه ولشت- رودبارك كلاردشت

7

چالوس

عباس آباد

چالوس - كلاردشت- مرزن آباد- عباس آباد

پارك جنگلي فين- مسير گردشگري كلاردشت و عباس آباد- رودبارك كلاردشت

8

بابلسر

بهشهر

بابلسر- دارين- ساري- نكاء- بهشهر

سواحل دريا- مجموعه تاريخي فرح آباد- خليج ميانكاله- سايت گوهر تپه- مجموعه تاريخي عباس آباد

9

ساري

كياسر

ساري- هولار- كياسر

هفت تن- پارك جنگلي سالار دره- سد شهيد رجائي- تكيه پهنه كلاه- جنگلهاي كياسر


 

استان مركزي

رديف

مبدأ سفر

مقصد سفر

مسير سفر

فهرست جاذبه ها

1

اراك

دليجان

اراك- خمين- محلات- دليجان

غارها و آثار انجدان- امامزاده عبدا…- بيت امام (ره)- قلعه سالار محتشم- امامزاده عبدالله ابن علي- خديجه خاتون- سنگ نگاره ها- باغات گل خمين و محلات- سرچشمه محلات- آسياب آبي- بند نيمور- يخچال طبيعي- اتشكده آتشكوه- آثار نراق- مشهد اردهال- غار چال نخبير- سد 15 خرداد- كاروانسرا و پل دودهك- ستونهاي سنگي خورهه- مجتمع آبدرماني آبگرم محلات

2

اراك

آستانه

اراك- توره- شازند- استانه

كوه لجور- غار كيخسرو- سراب اسكان- پنجه علي- حك- عباس آباد- عمارت چپقلي- امامزادگان آستانه- پيست اسكي باكل- سد هندودر- پل دو آب

3

اراك

سلفچگان

اراك- شهسواران- ابراهيم آباد- سلفچگان

امامزاده حوا خاتون- امامزاده محمد- منطقه حفاظت شده هفتاد قلعه و سنگ نوشته هاي چكاب

4

اراك

تفرش

اراك- فرمهين- تفرش

مشهد ميقان- پيرمرادآباد- كوير ميقان- امامزاده حسين- مشهد زاف آباد- امامزاده محمد ابوالعلا- آرامگاه پروفسور حسابي- آب معدني گراو- روستاي طراران- قطره باران- مسجد جامع شش ناو

5

اراك

كميجان

اراك- كميجان- روستاي وفس

مشهد ميقان- پيرمرادآباد- كوير ميقان- امامزاده حسين- 72 تن ساروق- زندان بوعلي- روستاي وفي

6

اراك

نويران -

زرنديه

اراك- سلفچگان- ساوه- غرق آباد- نويران

تپه باستاني آوه- كاروانسرا- حسينيه و آب انبار باغ شيخ- مسجد جامع و انقلاب- بازار- گنبد چهار سوق- باغات انار و پسته و زيتون- امامزاده منصور- سيد علي اصغر- سيد اسحاق- سراب بالقلو- سراب سنگستان- پل سرخده- قيز قلعه- سد الغدير


 

استان هرمزگان

 

رديف

مبدأ سفر

مقصد سفر

مسير سفر

فهرست جاذبه ها

1

بندرعباس

خورآذيني

بندرعباس- ميناب

پنجشنبه بازار ميناب- قلعه هزاره- باغات انبه و نخلستان - صنايع دستي- جنگل حرا

2

بندرعباس

قشم

بندرعباس- قشم- روستاي لافت- روستاي طبل

سفر دريايي- منطقه آزاد قشم- غار خربين- پلاژ سيمين- دره ستاره ها- روستاي لافت- جنگل حرا

3

بندرعباس

كيش

بندرعباس- بندر خمير- بندر گنگ- بندر لنگه- كيش

آبگرم خمير- ساحل مهتابي- خانه فكري- سفر دريايي- منطقه آزاد كيش

4

بندرعباس

گنو

بندرعباس- هرمودر- ايسين- منطقه حفاظت شده گنو

پوشش گياهي منحصر- حيات وحش- اختلاف دما- مجتمع آبدرماني گنبد

5

بندرعباس

زيارت سيد سلطان محمد

بندرعباس- رودان- روستاي زيارت

باغات مركبات- پل آبنما-زيارت سيد سلطان محمد

6

بندرعباس

جزيره هرمز

بندرعباس- جزيره هرمز

سفر دريايي- قلعه هرمز- معدن خاك سرخ

 

استان همدان

 

رديف

مبدأ سفر

مقصد سفر

مسير سفر

فهرست جاذبه ها

1

همدان

لالجين

همدان- غار عليصدر- لالجين

آرامگاه باباطاهر- گنبد علويان- موزه تاريخي طبيعي- موزه تپه هگمتانه- بازار همدان- مقبره استرو مردخاي- ميدان امام- آرامگاه بوعلي- موزه باغ نظري- برج قربان شير- سنگي- مجتمع عباس آباد- آبشار و كتيبه هاي گنجنامه

2

همدان

نهاوند

همدان- تويسرگان- نهاوند

گردوستانهاي سركان- مقبره حيقوق نبي(ع)- آرامگاه ميررضي الدين- خانه مسعودي- مدرسه شيخ عابد خان زنگنه- امامزاده اسماعيل زرهان- كاروانسرا و پل تاريخي فرسفج- حمام حاج آقا تراب- مقبره باباپيره- سراب گاماسياب سراب گيان- سراب ملوسان

3

همدان

تويسركان

همدان- ملاير- نهاوند- تويسركان

قلعه و آتشكده نوشيجان- پارك سيفيه- موزه لطفعليان- يخدان مير فتاح

 

استان يزد

 

رديف

مبدأ سفر

مقصد سفر

مسير سفر

فهرست جاذبه ها

1

يزد

ميبد

يزد - ميبد

مسجد جامع- چاپارخانه- رباط شاه عباسي ميبد- مارين قلعه- برج كبوتر خانه- يخچال فره ميبد- برج محمود آباد- برج عبدالوهاب- مسجد جامع بسروئيه- موزه زيلوپلاس- كارخانه ساخت سفال و سراميك

2

يزد

اردكان

يزد - اردكان

پرستشگاه پيرهريشيت- پير سبز- شاهزاده- كاروانسراي رشتي- دربندهاي: مسجد العلما، سلطان، صدرالفضلا و حكيم ماشتر

3

يزد

ابركوه

يزد- تفت- ابركوه

يخچال خشتي- خانه آقازاده- گنبد عالي- پير حمزه سبز پوش- مناره هاتي نظاميه- مسجد جامع ابركوه- مسجد بيرون- سيد علي نقيا- ارگ شهرسن- گنبد سنگي هد- آرامگاه عزيزالدين سيفي

4

يزد

بافق

يزد - بافق

امامزاده عبدا… بافق- مسجد جامع بافق- نخلستان هاي انبوه- ارگ بافق- بقعه شيخ ضياء الدين- قاضي مير جعفر- قلعه كافر- باغ سرچشمه- پيرمراد- قلعه باقرآباد- قلعه صادق آباد- مناطق حفاظت شده (پرورش شتر- ماهي- شتر مرغ) جنگل ارس


 

استان يزد

 

رديف

مبدأ سفر

مقصد سفر

مسير سفر

فهرست جاذبه ها

5

يزد

فهرج

يزد – بافق - فهرج

مسجد جامع فهرج (اولين مسجد در ايران)- مزار شهدا

6

يزد

مهريز

يزد - مهريز

مهر پادين- خورنيز- پير ناركي- سنگ نگاره كوه ارنان- كاروانسراي زين الدين- كوه ريگ- قلعه سريزد- حمام استهريج (موزه مردم شناسي) باغ پهلوان پور- عرمالبيز

7

يزد

توران پشت

يزد – تفت – ابركو ه- توران پشت

اولين روستا در ايران- بافت تاريخي عالي

8

يزد

آهن شهر

يزد- بافق- آهن شهر

سبك معماري ساختمانها- پارك تفريحي و بزرگترين فضاي سبز تفريحي استان- درياچه مصنوعي- معادن سرب، روي و آهن

9

يزد

ده بالا

يزد- تفت- ده بالا

كوهستاني با فاصله چند كيلومتري از استان برخلاف هواي گرم و خنك استان منطقه ييلاقي (طبيعت گردي)

10

يزد

طزرجان

يزد- تفت- طزرحان

كوهستاني- سد آبي طزرجان (طبيعت گردي)

11

يزد

تفت

يزد- ابركوه- تفت

بقعه شيخ خليل– آب انبار سرالسويه- سدر شاه ولي- برج كبوتر خانه- عقاب كوه- حسينيه شاه ولي– بقعه شيخ جنيدت توران پشت- قلعه گرمسير چشمه تا مهر


 

استان يزد

رديف

مبدأ سفر

مقصد سفر

مسير سفر

فهرست جاذبه ها

12

يزد

چم- مباركه

يزد - چم

سرو 800 تا 900 ساله دخمه زرتشتيان- بافت زيباي روستا

13

يزد

صدوق

يزد- صدوق

مجموعه سلطان محمود شاه- مسجد بندر آباد- آب انبار 7 مادگير- مسجد ريك رضوانشهر اشكور

14

يزد

خرانق

يزد- ميبد- خرانق

منارجمبان خرانق- قلعه خرانق- چاپارخانه خرانق- مقبره خادم حضرت رضا (ع)- بافت تاريخي عرانق- پل خرانق- كاروانسراي حرانق

15

يزد

علي آباد

يزد- تفت- علي آباد

كوهستاني در فصل زمستان پيست اسكي عالي و كوههاي منطقه براي كوهنوردي (طبيعت گردي)

16

يزد

حريم آباد

يزد- خلدبرين- حريم آباد كيلومتر 31يزد- حريم آباد

پرستشگاه نارستانه (وروطه زرتشتيان)

17

يزد

زارچ

يزد- زارچ

مسجد جامع- آسياب هاي قديمي

18

يزد

هامانه

يزد- خرانق- هامانه- اردكان- ميبد

غار هامانه- بافت روستايي زيباي هامانه

19

يزد

ارنان

 

امامزاده ارنان و كتيبه هاي اردان- قلعه معروف اردان- قلعه مهر پارسن

20

يزد

بيداخويد

يزد- تفت- بيدآخويد

مقبره شيخ حيدر- حسينيه هاي جومتان

+ نوشته شده در  شنبه سی ام خرداد 1388ساعت 9:19  توسط  طاهری   | 

مسيرهاي گردشگري عمومي كشور

 

 استان آذربايجان شرقي

 

رديف

مبدأ سفر

مقصد سفر

مسير سفر

فهرست جاذبه ها

1

تبريز

بندر شرفخانه

تبريز- صوفيان- شبستر- شرفخانه

مقبره شيخ محمود شبستري- بندر شرفخانه (درياچه اروميه)

2

تبريز

كليبر

تبريز- اهر- كليبر

كاروانسراي گويجه بل- سدستارخان- مقبره شيخ شهاب الدين اهري- قلعه بابك- جنگلهاي ارسباران

3

تبريز

جلفا

تبريز- مرند- اشتبين- جلفا

كاروانسراي پيام- پيست اسكي و منطقه سياحتي دهكده پيام- مسجد جامع مرند- كليساي سنت استپانوس- آسياب خرابه- مجموعه تمام كردشت- روستاي اشتبين

4

تبريز

مراغه

تبريز- آذرشهر- عجب شير- بناب- مراغه

معبد مهر آذرشهر- بندر رحمانلو- مسجد مهرآباد- آثار تاريخي مراغه- قلعه جام

5

تبريز

كندوان

تبريز- اسكو- كندوان

باغات اسكو- روستاي سياحتي صخره اي كندوان- ارشد چمني- قلعه سلطان

6

تبريز

سهند

تبريز- سعيدآباد- ايرانق- سهند

پيست اسكي سهند- تالاب قوري گل- قلعه كمال


 

استان آذربايجان شرقي

 

رديف

مبدأ سفر

مقصد سفر

مسير سفر

فهرست جاذبه ها

7

تبريز

ورزقان

تبريز- خواجه- سرند- ورزقان

چيچكلو- هفت چشمه- گل آخور- سد زرآباد

8

تبريز

هوراند

تبريز- اهر- هوراند

قلعه پشتو- هوراند- آب گرم متعلق- قلعه قهقهه- بازار قديمي اهر

9

تبريز

هشترود

تبريز- بستان آباد- قره چمن- هشترود

آبگرم بستان آباد- قلعه ضحاك- غار آغ بولاق- تالاب هاي يانيق گلي و زولبين گلي

10

تبريز

سراب

تبريز- بستان آباد- سراب

مسجد جامع سراب- موزه عشاير- آبگرم اسب فروشان- قله بزقوش- سنگ نوشته رازليق


 

استان آذربايجان غربي

 

رديف

مبدأ سفر

مقصد سفر

مسير سفر

فهرست جاذبه ها

1

اروميه

پيرانشهر

اروميه- اشنويه- پيرانشهر

دره شهدا - چشمه عين الروم - بازارچه مرزي – پردانان - هفت چشمه - آبگرم شيخ معروف

2

اروميه

سردشت

اروميه- مهاباد- سردشت

غار سهولان - سدجزيره گردشگري مهاباد - مسجد جامع مهاباد - بازار سنتي - تالاب كاني برازان - حمام لج ميرآباد - جنگلهاي سردشت - آبشار شلماش - رودخانه زاب - چشمه گراو

3

اروميه

تكاب

اروميه- مياندوآب- تكاب

رودخانه زرينه رود - موزه مياندوآب - تخت سليمان - زندان سليمان - آبگرم احمدآباد - چمن متحرك چملي - كوه بلقيس - غار كرفتو

4

اروميه

مرز بازرگان

اروميه- ماكو- پلدشت- مرز بازرگان

كاخ باغچه جوق - مسجد حضرت ابوالفضل (ع) - دخمه شيرين و فرهاد - دشت بورالان - منطقه عشايري - عمارت كلاه فرنگي - دامنه هاي آرارات - چشمه ثريا - تالاب آغ گل – سد ارس - رودخانه ارس - ساختمان شهرباني سابق بازرگان - سد بارون

5

اروميه

چالدران

اروميه- سلماس- خوي- قره ضياءالدين- چالدران

مسجد مطلب خان - بازار سنتي - دروازه سنگي - پل قطور - مرز رازي - تفرجگاه فيرورق - مزارع آفتاب گردان - آبشار خوي - كليساي سورپ سرگيس - قلعه تاريخي بسطام قره كليسا - دشت تاريخي چالدران - مقبره سيد صدرالدين - كليساي زرزر - كتيبه خان تختي


 

استان اردبيل

رديف

مبدأ سفر

مقصد سفر

مسير سفر

فهرست جاذبه ها

1

اردبيل

سرعين

اردبيل- سرعين

آبهاي گرم و معدني گاوميش گلي- قره سو- ساري سو- اعصاب سوئي- پهنلو- قهوه سويي- ژنرال سوئي- مجتمع آبدرماني سبلان و بش باجيلار- پيست اسكي آلوارس- تپه باستاني آناهيتا- روستاي ييلاقي بيله درق

2

اردبيل

مشگين شهر

اردبيل- مشگين شهر

قلعه قهقهه- آبهاي گرم معدني مشگين شهر(فينرجه، شاپيل، موئيل، قوتورسوئي و …) كوه سبلان- مقبره شيخ حيدر- موزه مشگين شهر- شيروان دره سي- محوطه باستاني شهريري

3

اردبيل

گيوي و خلخال

اردبيل- گيوي و خلخال

آبگرم معدني گيوي- حمام سنگي- باغات ميوه شهر گيوي- چشمه ازناو خلخال- روستاي ازناو خوجين- منطقه آق داغ- موزه خلخال- جاده اسالم به خلخال

4

اردبيل

اردبيل

اردبيل

مجتمع تفريحي شورابيل- درياچه نئور- بقعه شيخ صفي الدين- موزه مردم شناسي- پلها و خانه هاي قديمي- مجموعه بازار- مسجد جمعه- آبگرم و آبشار سردابه- مقبره شيخ جبرائيل

5

اردبيل

نمين

اردبيل- نمين

جنگلهاي قندقلو- گردنه حيران- شيخ بدرالدين

6

اردبيل

تير

اردبيل-تير

چشمه سارهاي بولاغلار- پل تاريخي- كاروانسراي شاه عباس- آبگرم برجلو قينرجه- قلعه بويني يوغون- سد يامچي نير

7

اردبيل

پيله سوار

اردبيل- پيله سوار

بازارچه مرزي بيله سوار- سواحل رود ارس- قيز قلعه سي- كشتزارهاي منطقه

8

اردبيل

پارس آباد

اردبيل- پارس آباد

قلعه اولتان- تپه نادري- باغات ميوه و كشت و صنعت مغان- زندگي عشايري

9

اردبيل

گرمي

اردبيل- گرمي

درياچه گيلارلو- اجاق برزند  آلازار- كوهپايه اي بودن شهر- رودهاي شهر


 

استان اصفهان

رديف

مبدأ سفر

مقصد سفر

مسير سفر

فهرست جاذبه ها

1

اصفهان

آران و بيدگل

اصفهان- نطنز- كاشان- آران و بيدگل

محوطه باستاني- امامزاده-آبشار- روستاهاي تاريخي- تپه هاي ماسه اي- مساجد جامع- كوير- خانه هاي قديمي

2

اصفهان

خور

اصفهان- نائين- انارك- خور

روستاهاي تاريخي- كوير- تالاب- مساجد جامع- قلعه تاريخي- تپه باستاني- غذاهاي سنتي و محلي

3

اصفهان

زواره

اصفهان- نائين- اردستان- زواره

چشمه- يخچال- كاروانسرا- روستاي تاريخي

4

اصفهان

خوانسار

اصفهان- ميمه- گلپايگان- خوانسار

پناهگاه حيات وحش- غار آهكي- كاروانسراي مادرشاه- قلعه- مساجد جامع- گلستان كوه- دشت لاله هاي واژگون- چشمه

5

اصفهان

فريدونشهر

اصفهان- چادگان- فريدن- فريدونشهر

سد زاينده رود- پيست اسكي- منطقه اكوتوريستي– چشمه- آبشار- كليساي تاريخي و قبرستان ارامنه قلعه و غار تاريخي

6

اصفهان

شهركرد

اصفهان- فلاورجان- باغ بهادران- شهركرد

پل و كبوترخانه- بقعه- منطقه اكوتوريستي- چشمه و آبشار- بيشه زارهاي طبيعي- روستاهاي تاريخي- زاينده رود

7

اصفهان

دهاقان

اصفهان- مباركه- شهرضا- دهاقان

امامزاده شاه رضا- روستاهاي تاريخي- كاروانسرا- آسيابهاي آبي- باغ و چشمه هاي فراوان- خانه تاريخي- منطقه ييلاقي- سد تاريخي- مراكز اقامتي

8

اصفهان

سميرم

اصفهان- شهرضا- سميرم

آبشار- سد و درياچه- منطقه ييلاقي- پيست اسكي- قلعه سنگي- يخچال هاي طبيعي- روستاي تاريخي- برگزاري جشنواره

9

اصفهان

گلپايگان

اصفهان- داران- خوانسار- گلپايگان

دشت لاله هاي واژگون- سد و درياچه - پيست اسكي- برگزاري جشنواره- آتشكده


 

استان ايلام

 

رديف

مبدأ سفر

مقصد سفر

مسير سفر

فهرست جاذبه ها

1

ايلام

ايوان

ايلام- ايوان

درياچه سد ايلام- آبشارهاي سرطاف و گچان- تفرجگاههاي تنگ دالاو و تجريان- كاخ فلاحتي- قلعه والي- رودخانه هاي چوار و كاني شيخ- غارهاي طلسم ايوان و انفجاري ايوان- گردشگاه ييلاقي خوران ايوان- طاق شيرين و فرهاد

2

ايلام

چرداول

ايلام- شيروان- چرداول

درياچه سد ايلام- آبشارهاي سرطاف و گچان- تفرجگاههاي تنگ دالاو و تجريان- كاخ فلاحتي- قلعه والي- رودخانه هاي چرداول و چنارچ- شهر باستاني شيروان- قلعه سام- پل كردوديت(پسر و دختر)- امامزاده عباس

3

ايلام

دهلران

ايلام- مهران- دهلران

درياچه سد ايلام- آبشارهاي سرطاف و گچان- تفريحگاههاي تنگ دالاو و تجريان- كاخ فلاحتي- قلعه والي- رودخانه هاي پير محمد، تلخاب، كنجان چم، ساركده و چنگوله- آبشار چم آو- تالاب سياب دريوش- آبشار آبتاف- چشمه آبگرم دهلران- غارهاي خفاش، زينه گان و تايه گه- ويرانه هاي شهر سامرا- تنگ وديله- قلعه تاريخي شياق- سنگ نوشته هاي گل گل، تخت خان ورزين آباد- تپه علي كش- آتشكده و كوشك قينقر- امامزاده علي صالح (ع)- سيد اكبر و سيد ابراهيم

4

ايلام

آبدانان

ايلام- دره شهر- آبدانان

درياچه سد ايلام- آبشارهاي سرطاف و گچان- تفريحگاههاي تنگ دالاو و تجريان- كاخ فلاحتي- قلعه والي- رودخانه هاي آبدانان و سيمره- درياچه دوقلوي سياه گاوآبدانان- غارهاي كناتاريكه و مژاره آبدانان- تفرجگاه كلم بدره- شهر باستاني دره شهر- شهر باستاني ماژين- دژ شيخ مكان- قلعه هاي پور اشرف، ميرغلام هاشمي، كلم و زينل- پل جم نمشت- پل گاوميشان- امامزاده بابا سيف الدين- امامزاده صالح(ع)


 

استان بوشهر

 

رديف

مبدأ سفر

مقصد سفر

مسير سفر

فهرست جاذبه ها

1

بوشهر

ديلم

بوشهر- بندر ريگ- گناوه- ديلم

امامزاده سليمان بن علي- مركز خريد ديلم- روستاي حصار- نخلستانهاي آب پخش- زيارتگاه بي مره

2

بوشهر

عسلويه

بوشهر- دلوار- دير- بندر طاهري- عسلويه

كلات بوجير- منطقه نمونه گردشگري دلوار- تل بردي- قلعه بردستان- منزل و موزه شهيد رئيسعلي دلواري- خور دلوار- شهر قديمي سيراف- روستاي هاله- منطقه ناي بند

3

بوشهر

عسلويه

بوشهر- خورموج- اهرم- بردخون دير- بندر طاهري- عسلويه

نخلستانهاي اهرم- قلعه زايرخضرخان- قلعه محمدخان دشتي- كوه نمك جاشك-چشمه هاي آبگرم اهرم- روستاي هاله- عمارت شيرينه و منطقه توريستي نبگه

4

بوشهر

دشتستان

بوشهر- دشتستان

كاروانسراي مشير- كاخهاي هخامنشي- آبشار زيراه - چهل خانه- منطقه طبيعي زيراه

5

بوشهر

پشت پر

بوشهر- پشت پر

آبشار رودفارياب- كوشك اردشير- گور دختر

 

استان تهران

 

رديف

مبدأ سفر

مقصد سفر

مسير سفر

فهرست جاذبه ها

1

تهران

ديزين

آزاد راه تهران- كرج- جاده چالوس

سد اميركبير- پيست اسكي بين المللي ديزين پيست اسكي خور (ارنگه رود) - شهرستانك - كاخ قاجاري- غار يخ مراد

2

تهران

ورامين

تهران - ري - ورامين

چشمه علي- ديوارري- تپه ميل ورامين- معبد آناهيتا- برج طغرل

3

تهران

امامزاده داود

تهران- جاده كن، سولقان

غار بيوك آقا- روستاي سنگان – آبشار سنگان- آستانه مقدس امام زاده داود

4

تهران

فيروزكوه

تهران- جاجرود- دماوند- فيروزكوه

درياچه تار- غار رودافشان- روستاي جليزمند (تنگ واشي)- پارك جنگلي سرخه حصار- چشمه آب معدني اعلاء- دره زيباي هرانده- رودخانه نمرود- غار بورنيك- درياچه تار

5

تهران

بهشت زهرا

تهران- شهر ري- بهشت زهرا

حرم حضرت عبدالعظيم- قبور شهدا- بهشت زهرا- حرم مطهر امام خميني (ره)

6

تهران

لواسانات

تهران- جاده لشكرك- لواسانات- جاده اوشان به فشم و شمشك

دشت هويج (كجار)- قلعه دختر- غار هملون- دره تلخاب- روستاي لالان- آبشار شكراب- پيست شمشك


 

استان خراسان جنوبي

 

رديف

مبدأ سفر

مقصد سفر

مسير سفر

فهرست جاذبه ها

1

بيرجند

روستاي چنشت

بيرجند- مزاركاهي- روستاي چنشت

امامزاده بي بي زينب خاتون- روستاي چنشت- غارهاي زيبا- امامزاده سيد حامد علوي

2

بيرجند

روستاي درميان

بيرجند- اسديه- روستاي درميان

بناهاي تاريخي محور بيرجند- شهر باستاني اسديه- قلعه تاريخي فورگ- روستاي فورگ- روستاي درميان

3

بيرجند

قاين

بيرجند- قاين

جاذبه هاي تاريخي و طبيعي

4

بيرجند

روستاي خور

بيرجند- خوسف- روستاي خور

شهر خوسف- آرامگاه ابن حسام خوسفي- روستاي خور

5

بيرجند

روستاي ماخونيك

بيرجند- سربيشه- روستاي ماخونيك

روستاي تاريخي ماخونيك- معادن بازالت سربيشه

6

بيرجند

كريمو

بيرجند- سرايان- منطقه ييلاقي مصعبي و كريمو

بناهاي تاريخي شهر سرايان- كاخك و روستاهاي زيباي مصعبي و كريمو- امامزاده سلطان كريم شاه- امامزاده مصيب

 

استان خراسان شمالي

 

رديف

مبدأ سفر

مقصد سفر

مسير سفر

فهرست جاذبه ها

1

بجنورد

جنگل گلستان

بجنورد- آشخانه- جنگل گلستان

عمارت مفخم- دره بازخانه و پا قلعه- امامزاده سلطان عباس- روستاي بدرانلو- سد شيرين دره- روستا و معبد اسپاخو- رباط قره بين- قلعه خان- امامزاده دلاور

2

بجنورد

اسفراين

بجنورد- اسفراين

عمارت مفخم- دره بازخانه و پا قلعه- امامزاده سلطان عباس- روستاي قره باشلو- چشمه مهنان- گردنه اسدلي- چشمه پلميس- روستاي بيدواز- درياچه سد بيدواز- پارك تفريحي بش قارداش

3

بجنورد

قوچان

بجنورد- شيروان- قوچان

عمارت مفخم- دره بازخانه و پا قلعه- امامزاده سلطان عباس- سد شورك و بارزو- روستاهاي گليان و قلعه زو- پارك تفريحي بابا امان- بناي چهار تاقي

4

بجنورد

جاجرم

بجنورد- جاجرم

عمارت مفخم- دره بازخانه و پا قلعه- امامزاده سلطان عباس- قلعه جلال الدين- بناي خواجه مهرزيار- مسجد جامع جاجرم- سرچشمه شوقان- كوه بهار


 

استان خراسان رضوي

رديف

مبدأ سفر

مقصد سفر

مسير سفر

فهرست جاذبه ها

1

مشهد

نيشابور

مشهد- نيشابور

قدمگاه- آرامگاه خيام- آرامگاه عطار- آرامگاه كمال الملك- امامزاده محمد محروق- آرامگاه فضل بن شاذان- دهكده و مسجد چوبي- ييلاق درود- ييلاق بوژان- آبشار يار

2

مشهد

كلات

مشهد- كلات

عمارت خورشيد- دروازه ارغونشاه- برج و باروي دربند ارغونشاه- كتيبه نادري- مسجد كبود گنبد- بند(سد) نادري- آبشار قره سو- آبشار ارتكند- ييلاق خانه زو

3

مشهد

تربت جام

مشهد – تربت جام

سد فريمان- ييلاق و رودخانه روستاي چنار- آرامگاه شيخ احمد جامي- رباط جام- آبگرم شاهدان گرماب- دره ارزنه

4

مشهد

گناباد

مشهد - گناباد

كاخك- آب انبار شريعت- قنات قصبه- مسجد جامع- مدرسه نجوميه- كاخ صوفيه- رباط زين آباد- بيدخت

5

مشهد

فردوس

مشهد - فردوس

آبگرم فردوس- مسجد كوشك- حمام كوشك- امامزاده سلطان محمد و سلطان ابراهيم

6

مشهد

درگز

مشهد- درگز

پارك جنگلي تندروه (چهلمير)- قلعه بنديان- بازارچه مرزي لطف آباد

7

مشهد

كاشمر

مشهد - كاشمر

امام زاده سيد مرتضي- امامزاده سيد حمزه- آرامگاه مدرس

8

مشهد

شانديز

مشهد - شهر توس - شانديز

آرامگاه فردوسي- بقعه هارونيه- بازار شهر شانديز- ييلاق ابرده- ييلاق زشك

9

مشهد

سرخس

مشهد - سرخس

درياچه بزنگان- سد دوستي- پل خاتون- بابا لقمان- شيلات- رباط شرف

10

مشهد

اخلمد

مشهد - اخلمد

ييلاق و آبشار زيباي اخلمد


 

استان خوزستان

 

رديف

مبدأ سفر

مقصد سفر

مسير سفر

فهرست جاذبه ها

1

اهواز

انديمشك

اهواز- شوش- دزفول- انديمشك

زيگورات چغازنبيل- قلعه شوش- پل قديم دزفول- ايوان كرخه- سد و درياچه پشت سد- مناطق حفاظت شده حيات وحش- بقاع متبرك حضرت دانيال نبي(ع) و امامزاده عبدالله(ع)

2

اهواز

خرمشهر

اهواز- شادگان- آبادان- خرمشهر

مناطق عملياتي- شهادتگاه- بيمارستان صحرائي و جنگي- گلزار شهدا- پل هاي جنگي – غنائم جنگي- پالايشگاه، بندر و كشتيراني- بازارچه مرزي- جزيره مينو- تالاب بين المللي شادگان- مقام خضر- مدارس تاريخي- روستاي فنيخ در خرمشهر

3

اهواز

بهبهان

اهواز- رامهرمز- بهبهان

شهر تاريخي ارجان- پل ديلميان- طاق نصرت ساساني- گور هرمز ساساني- قلعه داوودلور

4

اهواز

مسجد سليمان

اهواز- شوشتر- مسجدسليمان

آبشارهاي شوشتر- بندميزان- بافت قديم- آتشكده- بردنشانده- چشمه آب معدني- سد شهيد عباسپور- بقاع متبرك شيخ شوشتري و شيخ انصاري- قدمگاه امام زمان

5

اهواز

ايذه

اهواز- باغملك- ايذه

منطقه ييلاقي ارتفاعات زاگرس- روستاي تفريحي مال آقا و امامزاده عبدالله- تالاب- غار اشكفت سلمان- سنگ نبشته كول فره- منطقه جانكي باغملك- مجسمه سوسن- امامزاده عبدالله باغملك- امامزاده ابراهيم (ع) ايذه

6

اهواز

هنديجان

اهواز- ماهشهر- هنديجان

صنايع بزرگ پتروشيمي- بازارچه مرزي- خليج هنديجان- بافت تاريخي هنديجان

 

  

استان چهارمحال بختياري

 

رديف

مبدأ سفر

مقصد سفر

مسير سفر

فهرست جاذبه ها

1

شهركرد

كوهرنگ

شهركرد- فارسان- باباحيدر- چلگرد

كتيبه پيرغار- آبشار تونل اول- آبشار شيخ عليخان- دشت لاله- چشمه ديمه

2

شهركرد

بروجن

شهركرد- طاقانك- شلمزار- بروجن

تالاب چغاخور- امام زاده حمزه علي- سياه سردبروجن- تنگ صياد

3

شهركرد

حاشيه

 زاينده رود

شهركرد- سامان

موزه باستانشناسي- پل زمانخان- قلعه چالشتر- حاشيه زاينده رود

4

شهركرد

آبشار

 دره عشق

شهركرد- طاقانك- شلمزار- گهرو- ناغان- آبشار دره عشق

تالاب سولقان- تالاب علي آباد- رودخانه كارون- آبشار دره عشق

5

شهركرد

آبشار آتشگاه

شهركرد- بروجن- گرد بيشه- لردگان- آبشار آتشگاه

گرد بيشه- آبشار آتشگاه- چشمه برم

 

 استان زنجان

 

رديف

مبدأ سفر

مقصد سفر

مسير سفر

فهرست جاذبه ها

1

زنجان

ماهنشان

زنجان- ماهنشان

كاروانسراي نيك وي- دودكش جن- قلعه بهستان- قلعه قشلاق- كليساي ماهنشان- درياچه خذعي لو

2

زنجان

دندي

زنجان-دندي

نقاره خانه و يخچال ابراهيم آباد- خانه اربابي گنج آباد- روستاي خورجهان- يافتي قلعه- معدن انگوران- تخت سليمان

3

زنجان

ايجرود

زنجان- ايجرود

روستاي گلاير و سد گلاير- روستاي خوعين

4

زنجان

طارم

زنجان- طارم

آتشكده الزين- آتشكده تشوير- كيلانكشر- روستاي گيدان- آتشكده سرچم

5

زنجان

خدابنده

زنجان- خدابنده

سلطانيه- مسجد جامع سجاس- مقبره قيدارالنبي- غار كتله خور

6

زنجان

ابهر

زنجان- ابهر

امامزاده يحيي صائين قلعه- حمام يال بان خرمدره- امامزاده ابهر- روستاي قروه

7

زنجان

قره پشتلو

زنجان- قره پشتلو

روستاي سهرين و دشت حفاظت شده سهرين- آبگرم ونتن- سد تهم

 

 استان سمنان

 

رديف

مبدأ سفر

مقصد سفر

مسير سفر

فهرست جاذبه ها

1

سمنان

ملاده

سمنان- مهديشهر- شهميرزاد- فولاد محله- ملاده

امامزاده سيد تاج الدين پرور- كاخ ملاده

2

سمنان

فيروزكوه

سمنان- مومن آباد- فيروزكوه

آرامگاه شيخ محمود مزدقاني

3

سمنان

ايوانكي

سمنان- سرخه- لاسجرد- ده نمك- آرادان- گرمسار- ايوانكي

مسجد امام هادي- حمام بيرون دژ- خانه حشمت- تلخ آب- قلعه ده نمك- خانه باقري

4

سمنان

دامغان

سمنان- مهدي شهر- شهميرزاد- فولاد محله- كياسر- دامغان

ميدان ارگ- مسجد جامع سمنان- راسته بازار- پير علمدار- مسجد تاريخانه

5

سمنان

ده محله

سمنان- عطاري- آهوان- قوشه- دامغان- مهماندوست- ده محله

كاروانسراي سنگي- كاروانسراي آجري- كاروانسراي قوشه- برج طغرل

6

سمنان

شاهرود

سمنان- دامغان- شاهرود

بازار دامغان- خانه عطاردي- مسجد شيخ علي اكبر- مسجد اخياني ها

7

شاهرود

آزاد شهر

شاهرود- بسطام- قلعه نوخرقان منطقه ابر- آزاد شهر

مدرسه شاهرخيه- حمام اميريه- جنگل ابر

ادامه سمنان

رديف

مبدأ سفر

مقصد سفر

مسير سفر

فهرست جاذبه ها

8

شاهرود

فرومد

شاهرود- بدشت- ميامي- ابراهيم آباد- عباس آبد- فرومد

كاروانسراي بدشت- آرامگاه ابن يمين فرومدي

9

شاهرود

جهان آباد

شاهرود- ميامي- جهان آباد

خانه عطاردي- مسجد اخيانيها

10

شاهرود

حسين آباد

شاهرود-ميامي- بكران- نردين- حسين آباد

دشت شقايق- خانه عطاردي- موزه

11

شاهرود

بيارجمند

شاهرود- بدشت- ميامي- بيارجمند

كاروانسراي مياندشت


 

 استان سيستان و بلوچستان

 

رديف

مبدأ سفر

مقصد سفر

مسير سفر

فهرست جاذبه ها

1

زاهدان

زابل

زاهدان- سه راهي دشتك- زابل

شهر سوخته- كوه خواجه- دهانه غلامان- قلعه مچي- روستاي قلعه نو- آسياب بادي سيستان- ارگ سه كوهه- طبيعت زيباي چاه نيمه

2

زاهدان

خاش

زاهدان- دهپابيد- اسكل آباد و نوك آباد- تفتان- خاش

آتشفشان نيمه فعال تفتان- قلعه ايرندگان- قبرستان هفتاد ملا- پست قديمي مير جاده- ساختمان قديمي دادگستري- غار لاديز- گودواره سيك ها

3

ايرانشهر

چابهار

ايرانشهر- سرباز- چابهار

قلعه ناصري- قلعه به پور- محوطه تاريخي اسپيدژ- قلعه دامن- رودخانه سرباز- پوشش گياهي و حيات وحش( مامن تمساح پوزه كوتاه كاندو)

4

سروان

چابهار

سروان- ناهوك- نيكشهر- چابهار

مركز توليد سفال كلپورگان- دره نگاران- قلعه سب- قلعه كنت- قلعه زابلي- قلعه دزك- مسجد دزك

5

چابهار

كنارك

چابهار- كنارك

سواحل درياي عمان و منطقه آزاد چابهار- گلفشان- كوههاي بدلند- قلعه پرتغاليها- جنگل هاي زيباي حرا- سواحل ديدني گواتر


 

 استان فارس

 

رديف

مبدأ سفر

مقصد سفر

مسير سفر

فهرست جاذبه ها

1

شيراز

ايزدخواست

شيراز- مرودشت- بوانات- اقليد- آباده- ايزدخواست

عمارت كلاه فرنگي سورمق- كاروانسراي خان خوره- قلعه اسپاس- تخت جمشيد- نقش رستم- پاسارگاد- نقش رجب- امامزاده سيد علي ايزدخواست(ع)- امامزاده شاه نجف(ع)- چشمه ريز- جنگل بناب- آبشار تنگ براق- قدمگاه سده- تنگ بستانك

2

شيراز

سپيدان

شيراز- سپيدان

آبشار مارگون- پيست اسكي سپيدان- تنگ تيزآب- برم شش پير- چله گاه

3

شيراز

كازرون

شيراز- دشت ارژن- نورآباد- ممسني - كازرون

سرآب بهرام- دشت ارژن- هفت برم-تنگ بوان- شهر بيشاپور- غار شاپور- تنگ چوگان- درياچه پريشان- امامزاده سيد حسن (ع)- امامزاده بي بي زبيده

4

شيراز

داراب

شيراز- سروستان- استهبان- فسا- داراب

كاخ ساسان سروستان- شهر دارابگرد- مجموعه ييلاقي دهن آسياب- قمپ آتشكده- امامزاده پيرمراد- امامزاده يوسف(ع)- درياچه بختگان- آبشار تام- كاروانسراي ني ريز

5

شيراز

لار

شيراز- فيروزآباد- لامرد- لار

آتشكده فيروز آباد- قلعه دختر فيروز آباد- حمام وراوي- مقبره شيخ دانيال- غار سنگ شكنان- آبشار مرواريد شهر خفر- امامزاده پيرغار- شاه حبيب الله- حمام علي خان


  

استان قم

 

رديف

مبدأ سفر

مقصد سفر

مسير سفر

فهرست جاذبه ها

1

قم

بخش كهك

قم - كهك

مدرسه فيضيه - موزه آستانه - گنبد سبز - مدرسه جهانگيرخان - كوه خضرالنبي - مسجد جمكران- آثار تاريخي و اكوتوريسم بخش كهك- منزل ملاصدرا- ميل ميم- امامزاده اسماعيل- گورستان و تپه تاريخي صرم-غار و شنوه

2

قم

جاده گرمسار

قم - جاده گرمسار

مدرسه فيضيه- موزه آستانه- گنبد سبز- مدرسه جهانگيرخان- كوه خضرالنبي -كاروانسراي تاريخي دير گچين- قلعه سنگي محمد آباد كاج- درياچه نمك كوير

3

قم

سلفچگان

قم - جاده قديم سلفچگان

مدرسه فيضيه- موزه آستانه- گنبد سبز- مدرسه جهانگيرخان- كوه خضرالنبي -بارگاه مقدس امامزاده عبدا…

4

قم

سلفچگان

قم – سلفچگان (1)

مدرسه فيضيه- موزه آستانه- گنبد سبز- مدرسه جهانگيرخان- كوه خضرالنبي -سد پانزده خرداد- منطقه حفاظت شده پلنگ دره

5

قم

سلفچگان

قم – سلفچگان (2)

مدرسه فيضيه- موزه آستانه- گنبد سبز- مدرسه جهانگيرخان- كوه خضرالنبي -منطقه نمونه گردشگري دستجرد- گيو

6

قم

جاده اراك

قم – سلفچگان - جاده اراك

مدرسه فيضيه- موزه آستانه- گنبد سبز- مدرسه جهانگيرخان- كوه خضرالنبي -ميل تاريخي راهجرد- آب انبار تاريخي راهجرد

 

استان قزوين

 

رديف

مبدأ سفر

مقصد سفر

مسير سفر

فهرست جاذبه ها

1

قزوين

تاكستان

قزوين- تاكستان

برج باراجين- عمارت شهرداري - كليساي ارامنه - منطقه حفاظت شده باشگل - خررود - مقبره پير تاكستان - قز قلعه - آبكلو - محوطه باستاني خله كوه - امامزاده زرلان - نرگه - امامزاده هفت صندوق - امامزاده صالح، نهاوند- عمارت بانك ملي قاجاري - امامزاده كمال ضيا آباد

2

قزوين

آوج

قزوين- بوئين زهرا- آوج

برج باراجين - عمارت شهرداري - كليساي ارامنه - چشمه آبگرم معدني خرقان - هفت چشمه- خرقان داغ - غار قلعه كرد - غار سفيد كوه - غارهاي عباس آباد - غار كوه سنگي - غار سلطانبلاغ - درياچه دريابك(پرسبانج) - آبشار طبيعي شاه دره - رودخانه خررود - رودخانه كلنجين آوه - رودخانه رودك - درخت چنار كهنسال پروان - برج هاي دوگانه خرقان - كاروانسراي شاه عباسي - قلعه لطفعلي خان - گبر قلعه - قلعه گوي چاقان - امامزاده محمد طاهر - امامزاده علاءالدين - امامزاده منصور - حسينيه منصور - قوشه امام هرائين - چهل دختران زرين دره

 

رديف

مبدأ سفر

مقصد سفر

مسير سفر

فهرست جاذبه ها

3

قزوين

الموت

قزوين- الموت

برج باراجين - عمارت شهرداري - كليساي ارامنه - قلعه حسن صباح - قلعه لمبسر - قلعه قسطين لار - قلعه بيدلان - قلعه نويزرشاه- قلعه ميمون دژ- درياچه اوان- طبيعت بكر الموت- دره شاهرود- غار حاجت خانه- غار ولي- غار سفيد آب- ايوان سنگي نياق- بقعه امامزاده علي اصغر

4

قزوين

طارم سفلي

قزوين- طارم سفلي

برج باراجين - عمارت شهرداري - كليساي ارامنه - قلعه شميران- برج هاي دوگانه شميران- برج ساسان- برج كوچك- چنار هزار ساله سيردان- باغهاي زيتون- آبشار ماهين- قلعه فردوس- نارين قلعه- جنگل شامه دشت- كليساي آلتين كش- امامزاده قاسم- مسجد جامع سيردان


 

 

+ نوشته شده در  شنبه سی ام خرداد 1388ساعت 9:16  توسط  طاهری   |